Hvaler

Hvaler Kommune
Hvaler er en øykommune beliggende sørvest i Østfold, ytterst i Oslofjorden, på østsiden av fjorden, syd for Fredrikstad. Kommunen består av 833 øyer, holmer og skjær over 20 m². Største tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, som ligger på Kirkøy. Fra Skjærhalden til Fredrikstad er det ca. 28 km. Kommunen passerte 4000 innbyggere i 2011. Om sommeren mangedobles innbyggerantallet hvis en medregner alle hyttegjestene. Man regner at det er cirka 30 000 personer i kommunen i den mest aktive ferieperioden. Den største primærnæringen er fiske (i 1990 var 8 % av 1 452 yrkesaktive innen fiske). Største havn på Hvaler er Utgårdskilen, som er den største fiskehavnen øst for Lindesnes.
Kommunen har fylkesvegsamband (fylkesvei 108) til Fredrikstad. Sambandet, som kalles Fastlandsveien, stod ferdig i 1971. Det går over fyllinger i sjøen og via bruer fra Kråkerøy og Kjøkøy i Fredrikstad kommune til Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy. Hvalertunnelen under Løperen til Kirkøy ble åpnet 2. oktober 1989. Det er båt- og fergesamband fra Skjærhalden til Nordre Sandøy, Søndre Sandøy, Herføl og Lauer, og rutebåt til Strömstad i Sverige.
Under den svenske invasjonen i 1814 ble Hvalerøyene okkupert av de svenske styrkene.
Geografi
Større øyer og øygrupper
Akerøya 1,6 km²
Asmaløy 9,1 km²
Herføl 1,9 km²
Kirkøy 29,6 km²
Lauer 0,15 km²
Papper 2,1 km²
Nordre Sandøy 2,4 km²
Singløy 2,2 km²
Spjærøy 8,0 km²
Søndre Sandøy 4,2 km²
Tisler 0,4 km²
Vesterøy 15,2 km²
Se også Liste over øyer i Østfold.
Kommunenes høyeste punkt er Bankerødkollen på Vesterøy, 72,4 meter over havet.
Klima
Normaler for Skjærhalden (30 moh.)[2] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperaturnormal (°C) −2,0 −2,0 0,5 4,6 10,6 15,5 16,5 16,0 12,0 8,0 3,0 −0,5 6,9
Nedbør (mm) 50 40 45 45 55 60 60 80 85 100 85 60 765
Hvaler er blant de steder i Norge som kan skilte med flest soltimer.[3]
Naturtyper
I kommunen er det kartlagt 21 ulike naturtyper, fordelt på 200 lokaliteter. Mange av disse lokalitetene er gitt verdien «svært viktig» først og fremst på grunn av rødlistede karplanter.
Tettsteder i Hvaler kommune
Skjærhalden med 872 innbyggere er kommunens administrative sentrum. Hvaler kommune driver også et utstrakt interkommunalt samarbeid med Fredrikstad kommune.
Rød med 555 innbyggere.
Hauge med 389 innbyggere.
Utgård med 315 innbyggere.
Severdigheter
Hvaler kirke er en av Norges eldste kirker. Den ligger på Kirkøy utenfor Skjærhalden i Hvaler kommune, og tilhører Fredrikstad domprosti.
Hvaler kirke er bygd i romansk stil og er bygd på 1100-tallet.
Spjærøy kirke, tidligere omtalt som Spjærøy kapell, er en kirke reist på Dypedal, Spjærøy på Hvaler i Fredrikstad domprosti 1891.
«Spjærøy Kapel, Djupedal» på 1950-tallet.
Postkort: Nasjonalbibliotekets bildesamling
26. mai 1887 besluttet Hvaler herredstyre å bygge et nytt kapell med 175 sitteplasser. To år senere, 22. mai 1889, ble grunnstenen nedlagt. På den er en sølvplate med teksten «Dypedals Kapell reist Aaret 1889 til Vaar Herres Jesu Christi Ære og Hvaløers Menigheds Gavn» montert.
Arkitekt var Jacob Wilhelm Nordan, mens murmester Peder Emanuelsen Utengen fra Kirkøy stod for oppførelsen. Kapellet ble reist i granitt hugget ut av fjellet syd for kapellet. Bygningen stod ferdig i 1891.
Kystmuseet Hvaler ble etablert i 1971. I 1973 ble Nordgården på Dypedal, Spjærøy, kjøpt for å etablere et bygdetun på Hvaler. Nordgården var en typisk fiskerbondegård som senere ble kjøpt opp av stenindustrien før det igjen ble solgt til private. Museet har restaurert bygningene, og i hovedbygget er det nå kontorer. Utstillingene er i den gamle låven. Museets hovedfokus er den gamle kystkulturen og fiskerbonden, stenindustrien og fruktdyrking. Kystmuseet Hvaler er fra 2010 en avdeling under Østfoldmuseene.
Kjente hvalersokninger
Egil Abrahamsen (f. 1923), skipsingeniør og næringlivsleder, konsernsjef i Det Norske Veritas
Arne Martin Klausen (f. 1927), professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
Rolf Øivind Utgård (f. 1950) næringslivsaktør og fagforeningsleder
Vebjørn Sand, (f. 1966), kunstmaler
Frode Barth (f. 1968), komponist og gitarist
Anders Helgesen (1982-2012), ishockeyspiller
Enten du kommer til Hvaler via fastlandsveien fra Fredrikstad eller med båt inn til en av øyrikets mange havner, vil du se at kommunen består av en rekke større og mindre øyer. Alt i alt består Hvaler av 830 øyer, holmer og skjær med et flateinnhold på over 20 m2. Kommunens samlede landareal er 86 km2. Vel 4000 mennesker er registrert som fast bosatte i kommunen.
Hvaler kommune grenser i nord til Fredrikstad, i nordøst til Sarpsborg og Halden. I øst grenser Hvaler til Sverige og Strømstad og i vest til Tjøme, Vestfold.
De største øyene regnet fra vest er Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy.
På Kirkøy ligger kommunens administrative sentrum Skjærhalden med rådhus, butikker, restauranter og overnattingssteder, varehandel, tjenesteyting og en moderne gjestehavn. Her finnes også publikumssenteret for Ytre Hvaler Nasjonalpark.
Med 4700 hytter er Hvaler en av landets største hyttekommuner, hvilket betyr at Hvalers befolkning øker til langt over 30 000 i sommermånedene.