Medisiner på reise utlandet

Dokumentasjon som kan være nyttig å ha med:
legeerklæring
originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket
medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser)
Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet.
Det kan også være smart å ta med deg en utskrift av din kjernejournal, selv om den er på norsk. Der vil det stå hvilke legemidler du bruker, noe som kan være nyttig både for deg selv og en eventuell behandler.
Hvor mye kan du ta med deg?
Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre måneders bruk.
Det gjelder spesielle regler for medisiner som er oppført på dopinglisten eller narkotikalisten – se oversikt nedenfor.
Vitaminer regnes vanligvis som kosttilskudd og ikke som legemidler. Så lenge det er til eget bruk er det ingen begrensning på hvor mye du kan ta med deg på reise. Det gjelder vitaminer som skal tas gjennom munnen og som ikke presenteres med medisinske påstander. Slike produkter regnes som kosttilskudd og reguleres av regelverk som Mattilsynet har ansvar for.
Medisiner med virkestoffer som er oppført på dopingliste
​Ved reiser kan du, til personlig, medisinsk bruk, ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk.
Medisiner med virkestoffer som er oppført på narkotikalisten
Reiser til land innenfor Schengen-området
Medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer kan du ta med for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler. Du bør ha med deg en «Schengen -attest» som utstedes av apotek og gjelder i inntil 30 dager.
Enkelte medisiner inneholder virkestoffer som står oppført som forbudt på narkotikalisten. Eksempler er medisiner som inneholder sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin. For slike medisiner utsteder alle apotek «Schengen-attest» som gjelder inntil 30 dager.
Reiser til land utenfor Schengen-området
Til personlig, medisinsk bruk kan du fra Norge ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på narkotikalisten for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler, beroligende midler samt sentralstimulerende stoffer som for eksempel Concerta, Equasym og Ritalin.
Dersom du ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området har behov for å ha med deg legemidler for mer enn en måneds forbruk, må du ha med legeerklæring fra lege i Norge.
Type legemiddel Schengen-land Alle land unntatt Schengen Alle land
Legemidler inneholdende narkotika (eks. morfin, Petidin, Concerta, Equasym, Flunipam, Ritalin, Rohypnol, Sobril, Stesolid, Valium, Vival) Schengen-attest maks 1 måned. maks 1 måneds forbruk ​
Legemidler inneholdende stoffer oppført på Dopingforskriften ​ ​ maks 1 måneds forbruk
Schengen-land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike
Regler som gjelder ved innreise/retur til Norge

Reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ta med narkotiske legemidler tilsvarende en ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil en måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Krav til legeerklæring:

 • Erklæringen må vise at pasienten har et medisinsk behov for den aktuelle behandlingen
 • Legemidlene må være angitt med preparatnavn, alternativt  med virkestoffnavn dersom legen ikke vet hvilke preparater som inngår i behandlingen
 • Erklæringen må oppgi dosering dersom dette ikke fremgår av annen dokumentasjon

Legeerklæringen som skal benyttes i denne sammenheng har en gyldighet på inntil ett år dersom ikke legen har fastsatt kortere gyldighetstid.

Be fastlegen om medisinliste – det kan redde livet ditt
Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Derfor bør du få en oppdatert liste av fastlegen som du alltid har med deg. En slik liste kalles medisinliste og kan være livsviktig i en akutt situasjon.

Hvem trenger en medisinliste?

​En medisinliste er viktig for deg som bruker mange medisiner og er i kontakt med flere leger. Det gjelder spesielt eldre mennesker da de går på flest medisiner og er mest sårbare for bivirkninger.

Listen er spesielt viktig hvis du skal behandles på sykehus. Medisinlisten er også lur å ha med på reise i tilfelle du trenger nye medisiner eller må oppsøke lege.

Hvorfor trenger jeg en medisinliste?

​Fastlege og sykehusleger bruker forskjellige elektroniske journalsystemer. Medisinopplysninger må sendes og oppdateres manuelt. Da kan det skje feil. Sykehuslegene har derfor ikke alltid god oversikt over medisinbruken din. Du kan risikere å få en ny medisin som ikke går godt sammen med de du allerede bruker. Slik feilmedisinering kan få alvorlige følger.

Hvor får jeg en medisinliste?
​Fastlegen din har plikt til å gi deg en oppdatert medisinliste. Be fastlegen forklare deg hvorfor og hvordan du bruker hver enkelt medisin. Husk også medisiner du bare bruker av og til, vitaminer, kosttilskudd og naturmedisiner.
Endres medisinbruken din skal du få en ny liste uansett om du er på legekontor eller sykehus. En gang i året bør du be legen om en gjennomgang av alle medisinene du bruker.
Ha alltid listen med deg og vis den frem når du er hos lege, tannlege og apotek. En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt.

Hva skal medisinlisten inneholde?

​På listen skal følgende informasjon alltid være med for hver medisin:

 • Navn på virkestoff (det aktive stoffet i medisinen)
 • Eventuelt produktnavn (salgsnavn)
 • Legemiddelform ( for eksempel tablett, kapsel, inhalator)
 • Styrke (hvor mye virkestoff det er for eksempel i hver tablett. Ofte oppgitt i milligram = mg)
 • Dosering (for eksempel 1 tablett hver morgen)
 • Bruksområde (for eksempel blodtrykksmedisin)

Eksempel:

 • Norvasc (amlodipin) tablett 5mg
 • 1 tablett daglig. Mot høyt blodtrykk.
Medisinliste-app
​På iPhone og Android-mobiler kan du laste ned appen «Min Felleskatalog» der du blant annet kan legge inn din medisinliste.

På fly

I Håndbagasjen

Medisiner i håndbagasjen
Livsviktige medisiner bør du alltid ha i håndbagasjen når du reiser med fly, i tilfelle annen bagasje blir forsinket eller borte. Medisinene bør oppbevares i originalemballasjen med apotekets etikett, det er dokumentasjon på at medisinen tilhører deg. Legeerklæring eller kopi av papir-resept er også dokumentasjon på at medisinene er dine.
Flytende medisin som er nødvendig for flyreisen er unntatt fra sikkerhetsreglene om at du maks. kan ha 100 ml væske i en beholder. Du kan bli bedt om å smake på medisinen.