Reise til Italia litt opplysninger

Litt reise info om Italia.
De fleste reiser til Italia er problemfrie, men man bør likevel vise aktsomhet, særlig i de store byene. Pass godt på vesker og verdisaker. Pass må alltid medbringes for å kunne identifisere seg i Italia. Helsemessige og sanitære forhold er stort sett gode, men kan variere.
Praktisk informasjon
Retningsnummer for samtaler fra Norge til Italia er +39.
Italia har samme strømstyrke som Norge, men ofte trenger man adapter pga. stor variasjon av støpsler.
Myntenheten i Italia er euro. De fleste kredittkort kan anvendes, men bruk av kontanter er fortsatt mer utbredt enn i Norge. Det er en rekke minibanker og bankfilialer, og derfor sjelden et problem å få tatt ut kontanter.
Vanlige åpningstider i Italia er for – butikker: Åpent hverdager inkludert lørdag 0900-13.00 og 1600-19.30. Supermarkeder, shoppingsentre og enkelte større butikker: 09.00-20.00. Banker: Åpent mandag-fredag 08.30-13.00 samt 14.45-15.45.  Lørdag stengt. Postkontor: Vanlige postkontor har åpent mandag til fredag: 08.30-14.00. Postkontor med utvidete åpningstider har åpent mandag til fredag: 08.30-18.30 Alle postkontorene holder åpent lørdager: 08.30-18.30
Buss/trikk/metro – billetter selges i kiosker merket med en T (Tabaccheria) eller i aviskiosker. Ved de største metrostasjonene kan billetter også kjøpes fra automat. Billettene stemples om bord.
Tog: Togbilletter kjøpes på togstasjonen eller på nternett.
NB: Med unntak av plassbilletter for hurtigtog må papirbilletter stemples før man går på toget, hvis ikke vanker det bot ved kontroll.
Ved bruk av offentlig kommunikasjon må billetter kjøpes før ombordstigning.
Trafikk: Italienere har en mer offensiv kjørekultur enn vi er vant med i Norge. Veistandarden er høyere enn i Norge, og det samme er hastigheten. Det må betales bompengeavgift på motorveier, betalingskort og kredittkort kan stort sett benyttes til å betale. Fotgjengere bør være oppmerksomme og se seg godt for før de går over veien, selv på grønt lys og i fotgjengeroverganger.
Det norske førerkortet er gyldig i Italia. NB! Mange italienske byer har innført soner i bykjernen der kjøretøy uten særskilt tillatelse bøtelegges om de beveger seg innenfor (Zona Traffico Limitato – ZTL). Norske sjåfører som kjører i disse sonene kan regne med å få tilsendt regning til Norge etter endt opphold i Italia, også om det er brukt italiensk leiebil.
Det er trygt å ta drosjer i Italia, men det hender turister avkreves mer betaling enn nødvendig. Pass på at taksameteret ikke slås av. Fra flyplasser til bysentrum er det vanligvis faste takster, spør gjerne om dette når du setter deg i taxien og be om «Prezzo fisso». Drosjesjåførene kjører ofte litt i raskeste laget. Vær oppmerksom på at barneseter kan være vanskelig å oppdrive i drosjer. Piratdrosjer forekommer i de store byene, spesielt ved togstasjoner og flyplasser, og koster gjerne langt mer enn de regulære taxiene. Godkjente drosjesjåfører har ikke lov til å praie kundene sine. Prøver en drosjesjåfør å praie kunder, er dette en god indikator på at det er en piratdrosje.
Offisielle italienske helligdager: 1. januar, 6. januar, 2. påskedag, 25. april, 1. mai, 2. juni, 15. august, 1. november, 8. desember, 1. og 2. juledag.
Felles nødnummer i Italia: 112

Sikkerhet
De fleste reiser til Italia er problemfrie, men man bør likevel vise aktsomhet, særlig i de store byene. Pass godt på vesker og verdisaker. Pass må alltid medbringes for å kunne identifisere seg i Italia. Helsemessige og sanitære forhold er stort sett gode, men kan variere.
Italia har et godt apparat for krisehåndtering. Ambassaden har ved behov god kontakt med berørte italienske myndigheter, som politi, det italienske sivilforsvaret og krisesenteret i italiensk UD.
Norge har ambassade i Roma. Kontaktinformasjon og åpningstider.
I tillegg har Norge 13 honorære representasjoner i Italia, i byene Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Savona, Torino, Trieste og Venezia. Denne lenken gir deg en oversikt over adresse og åpningstider for nevnte konsulater. Disse er alle honorære representasjoner (mottar ikke lønn eller godtgjørelse for å representere norske myndigheter) og har periodevis begrenset tilgjengelighet. Ved behov for bistand anbefales det å kontakte konsulatet for å gjøre avtale.
Terror, kriminalitet og trafikksikkerhet: Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger i alle deler av verden tilsier at terrorhendelser ikke kan utelukkes, heller ikke i Italia. Det er ingenting som tyder på at norske mål i Italia er særlig utsatt.
Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men turister er et yndet mål for lommetyver, særlig i byene. Veskenapping og tyveri av lommebøker forekommer stadig. Dette gjelder særlig på offentlige kommunikasjonsmidler som buss og t-bane, ved de store turistattraksjonene, på jernbanestasjoner/flyplasser og andre steder hvor mange mennesker ferdes. Det forekommer også innbrudd i parkerte biler. Ambassaden anbefaler at man holder vesker o.l. foran seg på buss og bane, og ikke setter verdisaker fra seg på kaféer eller lett synlig i en parkert bil.
Sikkerheten på både veier, jernbaner, fly og ferger er jevnt over god. Det har imidlertid forekommet overfall av trailere langs veinettet i Italia. Både trailere og campere bør ha installert gassvarslere i sine kjøretøyer. Trafikken kan virke noe aggressiv på nordboere. Camping utenfor campingplasser anbefales ikke.
Kollektivtrafikken i Roma rammes jevnlig av streik, noe som medfører reduserte avganger.
Offentlig taxi er forholdsvis rimelig i Italia og trygt. Private drosjer som vilkårlig tilbys inne på flyplassbygninger ved de større flyplasser frarådes.
Det forekommer hyppig politiske demonstrasjoner i Italia. Disse forløper vanligvis fredelig og utgjør sjelden noen sikkerhetsrisiko.
Italia er utsatt for forskjellige naturkatastrofer. I de fleste regioner av Italia er det en viss jordskjelvfare. I forbindelse med lengre regnperioder forekommer oversvømmelser og jordras. Det er også aktive vulkaner i Italia. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene, spesielt sør i landet. Den mest pålitelige informasjon om hvilken type risiko dette kan innebære, samt informasjon til publikum, utgis av det italienske sivilforsvaret.
Ved naturkatastrofesituasjoner bes nordmenn om å forholde seg til råd fra lokale myndigheter på det stedet de oppholder seg, som normalt fås ved kontakt til overnattingssted/reisedestinasjon.
Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Italia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Dette gjelder også nordmenn som er fastboende i Italia. Bare ved slik registrering vil ambassaden ha oversikt over hvilke nordmenn som befinner seg hvor i en eventuell krisesituasjon.
Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Helårs reiseforsikring er å anbefale fremfor en korttidsforsikring knyttet opp til flybillett.
Lokalt nødnummer i Italia: 112
I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Roma.  Kontaktinformasjon i ambassadens åpningstid: +47 23 95 29 00, e-post: emb.rome@mfa.no
Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 elelr pr e-post: UDops@mfa.no

Innreise
Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.
Før du reiser til Italia, sørg for at du har pass, Europeisk helsetrygdkort og gyldig reiseforsikring. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Italia.
For nordmenn er pass eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Italia uten pass (ingen passkontroll i Norge ved utreise), kommer du deg ikke ut av Italia uten pass. Pass må også vises ved innsjekking på hoteller i Italia. Nordmenn må derfor ha gyldig pass før de reiser til Italia. Nødpass er godkjent for innreise til Italia.
Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Italia. Innehaver av utlendingspass/reisebevis må i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Helse
Italienske helsemyndigheter rapporterer pr. september 2017 om tilfeller av chikungunyafeber i byene Roma og Anzio i regionen Lazio. Chikungunyafeber er en myggoverført virussykdom som spres gjennom stikk av Aedes-myggen. Hos normalt friske personer vil sykdommen normalt gå over av seg selv. Gravide, personer med nedsatt immunforsvar og andre med kroniske sykdommer kan få mer alvorlig sykdom. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.
Europeisk helsetrygdkort og gyldig reiseforsikring er viktig å ha ved reise til Italia.
Italia har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Det er trangt om plassen på offentlige sykehus, og mange pasienter pr lege. Det er gjerne lang ventetid ved legevaktene («Pronto Soccorso»). I tillegg vil en ikke-italiensktalende pasient kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.
Skandinaviske leger i Roma:
Dr. Beate Halicz Sepe (dansk)
Allmenpraktiker, indremedisin, hjemmekonsultasjoner
Adresse: Viale Bruno Buozzi 51
Tlf.: +39 06 8083943, Mobil: +39 338 6279002
Dr. Hildegund Røer (norsk, oppnevnt sjømannslege)
Allmennpraktiker, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, spesialist i diett og ernæring, hjemmekonsultasjoner
Via del Babuino, 68 (Metro A, Spagna)
Mob.: + 39 330 855288 Tel.: + 39 06 486688
Folkehelseinstituttet publiserer nyheter, informasjon og råd ved utenlandsreiser på denne nettsiden.