Toll og medisiner

Legemidler på utenlandsreise
Når du reiser til eller fra Norge kan du ha med legemidler til eget bruk. Det er begrensinger for hvor mye du kan ha med deg.
Det er Legemiddelverket som er ansvarlig for regelverket om medisiner. Reglene er ulike om du reiser til eller fra Norge, og det er noe avhengig av type medisin. Det er også forskjellige regler for hva du kan ha med deg på reise, og hva du kan få tilsendt i en pakke (forsendelse).
På helsenorge.no finner du mer informasjon om medisiner når du er på reise
Tolletaten kan be deg dokumentere at du følger reglene. Du kan bli bedt om å vise fram en resept eller en legeerklæring.